การส่งเสริมเสรีภาพทางศาสนาทั่วโลก

การส่งเสริมเสรีภาพทางศาสนาทั่วโลก

พระเจ้าตรัสดังที่บันทึกในฮีบรู 12:26, ​​27 ว่า “อีกครั้งหนึ่ง เราไม่เพียงเขย่าโลกเท่านั้น แต่ทำให้สวรรค์สั่นสะเทือนด้วย” ดำเนินต่อไปในข้อ 27 อัครสาวกเปาโลให้ความเห็นว่า “บัดนี้ ‘อีกครั้งหนึ่ง’ บ่งชี้ว่าสิ่งที่สั่นคลอนต้องขจัดออกไป เช่นเดียวกับสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อให้สิ่งที่สั่นคลอนไม่ได้คงอยู่ต่อไป” จากนั้นเขาเตือนเราในข้อ 28 ว่า “ดังนั้น เมื่อเราได้รับอาณาจักรที่ไม่อาจสั่นคลอนได้ ก็ให้เราได้รับพระคุณโดยที่เราจะได้รับใช้พระเจ้าตามที่ชอบด้วยความเคารพและยำเกรงพระเจ้า”

ข้อความนี้เตือนใจให้เรามุ่งความสนใจไปที่สิ่งนั้น

ในพระเจ้าและอาณาจักรของพระองค์ซึ่งไม่สั่นคลอน—และรับใช้พระองค์ ในขณะที่เหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์เหล่านี้กำลังเกิดขึ้นรอบตัวเรา สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่ามีคนหลายล้านคนที่กำลังทุกข์ทรมานทั่วโลก ซึ่งมักมาจากสาเหตุที่ได้รับความสนใจน้อยมากหรือไม่มีเลยในข่าว

สาเหตุหนึ่งคือการประหัตประหารทางศาสนา ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกกำลังทนทุกข์เพราะความเชื่อของพวกเขา ความทุกข์ทรมานนี้มีประสบการณ์ในหลายระดับในสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่การเลือกปฏิบัติและการคุกคาม ไปจนถึงการจำคุก การทรมาน และแม้กระทั่งความตาย ในฐานะ Seventh-day Adventists เราเชื่อในศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน และในสิทธิที่พระเจ้าประทานให้เพื่อแสดงความเชื่อตามมโนธรรมของแต่ละคน และเรายืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพี่น้องที่ถูกข่มเหงทั่วโลก

Adventists มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเสรีภาพทางศาสนาตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ของการเคลื่อนไหวนี้ และได้ก่อตั้งองค์กรเสรีภาพทางศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก นั่นคือสมาคมเสรีภาพทางศาสนาระหว่างประเทศ เรายังมีตัวแทนในระดับสูงสุดของรัฐบาลที่พยายามกระตุ้นให้ผู้นำยอมรับมุมมองโลกที่ส่งเสริมเสรีภาพทางศาสนาสำหรับทุกคน

ทำไมเราทำเช่นนี้? และเรามีส่วนร่วมพิเศษอะไรได้บ้างในฐานะเซเวนต์เดย์แอดเวนตีสเพื่อช่วยส่งเสริมความอดกลั้นและเสรีภาพทางศาสนาทั่วโลก ฉันเชื่อว่ามุมมองของเราที่มีต่อพระเจ้าในฐานะผู้สร้างทำให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญมากเกี่ยวกับศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน และเป็นพื้นฐานสำหรับเสรีภาพทางศาสนา

ในสดุดี 139 เราได้รับภาพที่สวยงามของพระเจ้าและความสัมพันธ์

ที่น่าทึ่งที่เรามีกับพระองค์ในฐานะมนุษย์ เราอ่านตั้งแต่ข้อ 1 ว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงค้นหาข้าพระองค์และรู้จักข้าพระองค์ พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้น คุณเข้าใจความคิดของฉันไกลออกไป พระองค์ทรงเข้าใจวิถีทางและการนอนของข้าพระองค์ และทรงทราบวิถีทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์”

สองสามข้อต่อมาเราได้รับการเตือนว่าเราทุกคนมาจากพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ประพันธ์เพลงสดุดีเขียนไว้ในข้อ 13 และ 14 ว่า “เพราะพระองค์ทรงปั้นอวัยวะภายในของข้าพระองค์ คุณปกคลุมฉันในครรภ์มารดาของฉัน ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ เพราะข้าพระองค์ถูกสร้างอย่างน่าอัศจรรย์และน่าเกรงขาม พระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์มาก . ”

เมื่อเรามองมนุษย์คนอื่นผ่านมุมมองในพระคัมภีร์นี้—ในฐานะมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นเอง มันช่วยให้เรามองเห็นพวกเขาอย่างมีศักดิ์ศรี เป็นบุคคลหลายมิติที่สร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้า พระคริสต์เองในขณะที่อยู่บนโลกทรงเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนในลักษณะนี้—ตั้งแต่ระดับต่ำที่สุดจนถึงระดับสูงสุด—ทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ

และด้วยมุมมองนี้ ความเข้าใจนี้ ในฐานะศาสนจักร เราพยายามที่จะส่งเสริมไปทั่วโลก ส่งเสริมเสรีภาพทางศาสนา เสรีภาพทางศาสนาสำหรับทุกคนที่จะนมัสการตามมโนธรรมของตน

ทุกวันสะบาโตที่สามของเดือนมกราคมของทุกปี ชาวเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลกใช้เวลาในการระลึกถึงของประทานแห่งเสรีภาพทางศาสนาที่พระเจ้าประทานให้ ในวันสะบาโตเสรีภาพทางศาสนา เราใช้เวลาในฐานะคริสตจักรโลกเพื่ออธิษฐานเผื่อชาย หญิง และเด็กหลายล้านคนที่ยังคงถูกคุกคาม การเลือกปฏิบัติ การจำคุก หรือทำร้ายร่างกาย เพราะพวกเขาเลือกที่จะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

ข้าพเจ้าขอสนับสนุนท่านซึ่งเป็นวันสะบาโตนี้ ให้เสรีภาพทางศาสนาเป็นส่วนพิเศษของโปรแกรมวันสะบาโตของท่าน โดยการสวดอ้อนวอนของเรา เราสามารถสนับสนุนพี่น้องของเราทั่วโลก และเราสามารถแสดงการสนับสนุนเสรีภาพสำหรับทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะนับถือศาสนาใดก็ตาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันสะบาโตเสรีภาพทางศาสนา ฉันขอแนะนำให้คุณไปที่เว็บไซต์ที่คุณเห็นที่ด้านล่างของหน้าจอ พระเจ้าจะทรงอวยพรเมื่อเราจดจ่ออยู่กับพระองค์และเสรีภาพอันล้นเหลือในพระคริสต์ และเมื่อเราสนับสนุนผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะความเชื่อทางศาสนาของพวกเขา 

crdit : สล็อต 888 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ ไม่มี ขั้นต่ำ / ดูหนังฟรี