Dark Roast Double Shot: ความเชื่อหรือความหวัง? จะเป็นอย่างไร?

Dark Roast Double Shot: ความเชื่อหรือความหวัง? จะเป็นอย่างไร?

หากฉันได้รับรางวัลครูที่ดีที่สุดในความทรงจำที่มีชีวิต ฉันจะต้องไปถึงปี 2020 อย่างแน่นอน การโต้ตอบที่นับไม่ถ้วนในช่วงเวลาแห่งความไม่สามารถระบุได้ เสียงของ Jillion แบ่งปันความคิดในสุดของพวกเขา มันเป็นสวรรค์ของผู้ฟัง เสียงที่นำทาง เสียงที่เต็มใจตาม เสียงที่ไม่แน่นอน เสียงที่ส่งผ่านความสิ้นหวัง เสียงที่จางหายไป และการเรียนรู้ที่นับไม่ถ้วนที่ไหลออกมาจากมัน

มีบางคนที่แม้จะอยู่ในความโกลาหลก็รักษาความสงบและคนอื่นๆ 

ที่เปลี่ยนจากความไม่แน่นอนเป็นความโกลาหลไปสู่ความปวดร้าวและความหดหู่ใจ และสิ่งเร้าสองอย่างที่ดูเหมือนจะมีบทบาทสำคัญในวิกฤตนี้คือ ‘ความเชื่อ’ และ ‘ความหวัง’ ในฐานะผู้นำ นักคิด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักเศรษฐศาสตร์ นักสังคมสงเคราะห์ ข้าราชการ นักวิจัย นักระบาดวิทยา นักอุตสาหกรรม หรือแม้แต่บุคคลที่ต่อสู้กับโรคระบาด เราก็เห็นความแตกต่างในผลลัพธ์ด้วยมุมมองและความเชื่อที่แตกต่างกัน ผลกระทบมีศักยภาพมากจนการทำความเข้าใจปรากฏการณ์และบทบาทที่พวกเขาสามารถเล่นได้ในชีวิตของผู้นำนั้นมีค่ามาก 

ความคิดเชิงบวกเป็นพลังที่ทรงพลัง เพราะมันอยู่ในและมีอิทธิพลต่อทรัพย์สินของมนุษย์ที่ทรงพลังที่สุด นั่นคือ จิตใจ ในร่างกายมนุษย์สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพได้ มีการบันทึกไว้เป็นอย่างดีและบันทึกหลักฐานการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในสัดส่วนที่เกือบจะมหัศจรรย์ ในองค์กรก็จัดช่องทางพฤติกรรมไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกเช่นกัน ในทางกลับกัน การคิดเชิงลบก็มีผลเช่นเดียวกัน และสร้าง ผลกระทบ noceboซึ่งแสดงออกทางชีววิทยาว่าเป็นผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกิดจากปัจจัยทางจิตวิทยาหรือทางจิต ในองค์กรจะทำให้เกิดความไม่ลงรอยกัน ความเฉื่อย การขาดความรับผิดชอบ และพฤติกรรมอื่นๆ ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ด้านลบ ระบบความเชื่อที่ผู้นำสร้างขึ้นมีผลโดยตรงและเป็นการบอกต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเชื่อมักถูกอธิบายว่าเป็นความไว้วางใจ ศรัทธา 

หรือความเชื่อมั่นในใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง การยอมรับว่าบางสิ่งมีอยู่หรือเป็นความจริง แต่คำอธิบายที่ละเอียดยิ่งขึ้นจะช่วยให้เข้าใจได้ดีขึ้น ความเชื่อคือการรับรู้ที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นพื้นฐานของวิธีคิดและการตอบสนองของเรา อันที่จริงเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขซึ่งเส้นทางประสาทกลายเป็นเดินสายระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองทางพฤติกรรม ดังนั้น ‘ความเชื่อ’ ของคุณจะมีผลโดยผลรวมของความฉลาดทางความคิดและความคิดเชิงสร้างสรรค์ของคุณ ‘ความเชื่อ’ นี้จะกระตุ้นการตอบสนองทางชีววิทยา จิตวิทยา และพฤติกรรมที่ควบคุมการดำรงอยู่ของเราและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก สิ่งที่ผู้นำเชื่อกำหนดพฤติกรรมของพวกเขา ซึ่งจะสร้างวัฒนธรรมที่เป็นพื้นฐานสำหรับการตอบสนองขององค์กรต่อความท้าทายและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความเชื่อของเราอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรา เท่าที่พวกเขาถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้และประสบการณ์ของเราด้านพลิกก็คือพวกเขาถูก จำกัด ด้วยมันอย่างเท่าเทียมกัน ข้อจำกัดนี้ทำให้เกิดอคติของเรา โชคดีสำหรับเรา มนุษย์ได้พัฒนาพื้นที่เฉพาะของสมองที่เกี่ยวข้องกับการคิด การวางแผน และการตัดสินใจที่เรียกว่าเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้า นี่คือที่นั่งของการประมวลผลจิตใจที่ประหม่า การมีสติสัมปชัญญะสามารถสะท้อนตนเองและสามารถสังเกตพฤติกรรมและอารมณ์ของเราเองได้ สิ่งนี้ทำให้เราสามารถประเมินพฤติกรรมที่ตั้งโปรแกรมไว้ซึ่งอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราและเปลี่ยนแปลงมันอย่างมีสติ ดังนั้นเราจึงสามารถพิจารณาเลือก ได้วิธีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก ในตัวผู้นำ การตระหนักรู้ในตนเองและความสามารถในการจัดการพฤติกรรมนี้เป็นกุญแจสำคัญในการจัดการการเปลี่ยนแปลง เมื่อสภาพแวดล้อมภายนอกเปลี่ยนแปลงไป ความสามารถในการกำหนดบริบทของข้อมูลก่อนหน้าและพฤติกรรมของผู้ดูแลกับบริบทปัจจุบันและพฤติกรรมในอนาคตที่ต้องการอย่างรวดเร็วคือเครื่องหมายของความเป็นผู้นำที่ก้าวหน้า 

credit : tricountycomiccon.com adpsystems.net typakiv.net michaelkorsfor.com cissem.net theweddingpartystudio.com sekacka.info plusenplus.net disabilitylisteningtour.com viagraonlinesenzaricetta.net